header

Van bouwstoffer tot specialist in gebouwenonderhoud

Messiaen werd initieel op 20 juni 1975 als bouwstoffenhandelaar opgericht binnen de schoot van het toenmalige familiale bouwbedrijf NV R. Maes. Langzaam onderging deze onderneming een gedaantewisseling van bouwstoffenhandelaar naar logistiek bedrijf.

De wortels van de huidige activiteiten vonden hun oorsprong halfweg 2006 bij de splitsing van NV R. Maes, waardoor haar logistieke afdeling bij Messiaen werd ondergebracht.

Deze afdeling had destijds voornamelijk de taak alle actieve ondernemingen binnen de Group Maes logistiek te ondersteunen.  Haar opdrachten bestonden onder meer uit klein onderhoud van het eigen vastgoedpatrimonium, het vervaardigen van allerhande metalen constructies, transportactiviteiten, behandelen en verhandelen van materieel en klein gereedschap, enz. ...

Halfweg 2009 werden deze dienstverleningen eveneens ter beschikking gesteld aan de externe bouw –en vastgoedmarkt.

Heden wensen wij op een nog meer gedreven wijze deze ingeslagen koers verder te ontwikkelen mits het uitbouwen van onze activiteiten rond de volgende 4 kerntaken:

De motivatie daartoe vindt haar oorsprong in de jarenlange ervaring opgedaan binnen de familiale bouw –en vastgoed Group Maes en de maatschappelijke roep naar een duurzaam ondernemen inzake het ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwenpatrimonium met zorg voor een verantwoord ‘total life cycle’.